Missie: Akkerdyk "stap" in Jesus se Voetspore.

Dienstye: Sondae 09h30 tot 10h30

Kategese Jnr: Sondae 10h30 tot 11h15

Kategese Snr: Sondae 10h30 tot 11h30


Leraars: Ds. Willie Greeff
              Ds. Konette LouwStraat Adres: Herculesstraat, Vredenburg

Posadres: Posbus 87, Vredenburg, 7380